Avís legal

Pau Vila - estudi d'arquitectura

1. Dades d’identificació.

En compliment amb el deure d’informació que es recull a l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’estipulen les següents dades: L’empresa titular del domini web es: XXXX amb NIF: XXXXX i situada a la direcció per aquests efectes a: XXXXX, Girona d’ara en endavant XXXXX.

2. Acceptació de l’usuari.

Aquest Avís Legal regula l’accés i d’utilització de la pàgina web ______________ (a partir d’ara la “Web”) que XXXXX té a disposició dels usuaris d’Internet. Entenent per usuari la persona que accedeix , navega, utilitza o participa dels serveis i activitats de la Web. L’accés i la navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sens cap reserva del present Avís Legal. XXXXX pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran es podran veure sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’ informarà a l’usuari en cada cas concret.

3. Utilització de la web.

4. Accés a la web.

5. Modificacions Avís Legal.

XXXX es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

6. Accés a la web.

7. Limitació de Garanties i Responsabilitats.

8. Enllaços de Tercers.

9. Protecció de Dades Personals.

10. Llei i Jurisdicció.

Totes les qüestions que se suscitin entre XXXXX i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de XXXXX.