NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR

NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR
NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR
NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR
NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR

Rehabilitació d’un bloc plurifamiliar de quatre habitatges i construcció d’un bloc plurifamiliar d’obra nova de dos habitatges. S’ha projectat una promoció amb una mateixa estètica ceràmica mantenint elements característics de l’edificació existent, com la galeria de vidre a la façana de carrer o l’especejament i proporció de les obertures. Les dos edificacions conformen una via d’accés entre elles que permet donar pas a l’aparcament obert en l’interior de parcel·la. A la façana posterior s’ha buscat dotar de grans obertures als habitatges aprofitant la orientació sud-oest.

Col·laborador: Xavier Costa Aranda · arquitecte

Fotografia: Toni Vilchez

Constructora / Promotora: Edical 89 S.L: