NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS

Col·laborador: Xavier Costa Aranda

NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS
NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS
NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS
NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS
NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS
NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS
NOUS EDIFICIS PLURIFAMILIARS

Rehabilitació d’un bloc plurifamiliar de quatre habitatges i construcció d’un bloc plurifamiliar d’obra nova de dos habitatges. S’ha projectat una promoció amb una mateixa estètica ceràmica mantenint elements característics de l’edificació existent, com la galeria de vidre a la façana de carrer o l’especejament i proporció de les obertures. Les dos edificacions conformen una via d’accés entre elles que permet donar pas a l’aparcament obert en l’interior de parcel·la. A la façana posterior s’ha buscat dotar de grans obertures als habitatges aprofitant la orientació sud-oest.

Col·laborador: Xavier Costa Aranda · arquitecte

Fotografia: Toni Vilchez

Constructora / Promotora: Edical 89 S.L: