NOVA CASA UNIFAMILIAR

NOVA CASA UNIFAMILIAR
NOVA CASA UNIFAMILIAR
NOVA CASA UNIFAMILIAR
NOVA CASA UNIFAMILIAR

Estudi visual d’una casa unifamiliar aïllada d’obra nova al poble de Verges. Visualitzacions digitals per la valoració d’un encaix projectual amb una mateixa estètica mantenint elements característics d’arquitectura tradicional, com son les parets de càrrega d’obra vista. La coberta es conforma com un joc de plans que s’intercala alternativament per dotar de moviment visual a l’edifici i, alhora, generar diverses entrades de llum en diferents angles de l’interior de l’habitatge.

Arquitecta projectista: Xavier Costa Aranda · arquitecte