REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC

REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC
REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC
REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC
REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC
REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC
REFORMA INTEGRAL D’UN ÀTIC

Rehabilitació d’un àtic al centre de Girona. El projecte s’ha plantejat buscant la distribució d’una gran planta diàfana i una zona exterior en una edificació existent amb murs de càrrega ceràmics. Per la seva execució s’ha projectat una bancada estructural metàl·lica que ha permès alliberar la planta de parets interiors i aconseguir maximitzar els espais de l’habitatge. Per a l’execució de la zona exterior i la reforma de l’envolvent existent, s’ha executat una nova façana amb sistema steel framing aconseguint renovar tot el parament amb una solució lleugera que alhora millora la qualificació energètica d’aquesta façana sud oest, col·locant 15 centímetres d’aïllament amb càmera d’aire interior.  

Fotografia: Toni Vilchez                      

Constructora / Promotora: Construccions Benaula S.L.