REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR

REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR
REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR
REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR
REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR
REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR
REHABILITACIÓ D’ENVOLVENT D’UN EDIFI PLURIFAMILIAR

Rehabilitació d’un edifici d’apartaments a Platja d’Aro. El projecte s’ha plantejat com una reforma integral de l’envolvent de l’edifici actuant tant en paraments generals de la façana com en elements singulars. El punt de partida del projecte era la solució d’unes patologies existents a l’edifici i alhora aprofitar la reforma per donar una imatge renovada i amb caràcter únic a aquesta edificació. En diferents zones de l’envolvent s’ha col·locat una façana ventilada de terracota que ha permès solucionar els problemes d’humitats de l’edifici i augmentar la seva eficiència energètica. L’elecció del material de la façana té la voluntat de donar continuïtat a la materialitat existent de l’edifici, composta per diferents acabats ceràmics de diferent tonalitat i format constructiu.

Fotografia: Toni Vilchez

Constructora: Trac Rehabilitacions

Fabricant Façana Ventilada: NBK Terracota Spain